Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel serveru moccabar.cz (dále jen „Server“) dostupného z  internetové adresy (URL) http://www.moccabar.cz, který poskytuje společnosti Libuše Moková, IČO: 46131281, Na Sídlišti 820, Zlaté Hory, 793 76 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v  rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a to zejména za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem z důvodu nabízení služeb Správce, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou, nejdéle však na 48 měsíců, s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce admin@moccabar.cz  odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.